Pro vývojáře
SIMPLICOR CRM/ERP je založeno na vlastní platformě ORIGAM, která je určena pro snadný vývoj aplikací. ORIGAM také umožňuje mnoho způsobů rozšíření či integrace s jinými systémy.

Důležitým aspektem je, že platforma ORIGAM je navržena pro architekturu SOA a podporuje ji zejména díky kompletnímu API skrze webové služby. Nejde však pouze o samotné API. Důležité je i to, že všechny ostatní části frameworku jsou připraveny na určitý způsob rozšiřování či integrace. U platformy ORIGAM je kladen důraz na to, aby každá část byla rozšiřitelná a integrovatelná.
MICROSOFT WINDOWS

Jelikož je jádro systému a jeho serverová část napsána na platformě .NET, je pro vývojáře na platformě Windows rozšiřování či integrace s jinými produkty přímá a bezbolestná. Možnosti úprav jsou prakticky neomezené a lze využívat následujících bodů rozšíření či úrovní integrace:
 • Integrace do portálu na úrovni Web Part (např. pro SharePoint Services je možné integrovat konkrétní obrazovky a svázat je se seznamy)
 • Integrace do portálu s vlastním uživatelským rozhraním (pokud je potřeba maximální integrace, je možno použít vlastní ovládací prvky daného portálu a provést integraci přes ORIGAM WebAPI)
 • Datová integrace (přes ORIGAM WebAPI je možné provést integraci buď přímou nebo např. přes Enterprise Service Bus jako např. Microsoft BizTalk Server nebo Windows Workflow Foundation).
 • Integrace zabezpečení (autentizace uživatelů pomocí Active Directory, jméno/heslo, vlastní modul)
 • Vlastní adaptéry na služby SOA (napsáním jednoduchého .NET modulu je možné přímo v aplikaci napsanou v ORIGAM používat cizí služby, jako jsou veřejné webové služby nebo napojení na vaše stávající aplikace).
 • Vlastní ovládací prvky do standardního rozhraní (Pomocí Visual Studio .NET je možné napsat vlastní ovládací prvky do standardního rozhraní u Windows Desktop klienta. Pro webový přístup je možné tytéž prvky vyvinout pomocí nástroje Adobe Flash Builder).
 • Integrace s Microsoft Office (tabulky mohou uživatelé snadno exportovat do MS Excel, stejně jako výstupní sestavy, které je možné ukládat do formátů Word, Excel nebo PDF)
LINUX A MacOS

Platformy Linux a MacOS jsou strategickými platformami pro ORIGAM zejména pro uživatelské rozhraní, ale i pro serverovou a integrační úroveň. Vývojáři na těchto platformách mohou využít následujících bodů rozšíření či úrovní integrace:
 • Integrace do portálu na úrovni Portlet (v jakémkoli Java/PHP/Ruby portále je možné integrovat konkrétní Flash obrazovky a navázat jejich funkčnost pomocí parametrů)
 • Integrace do portálu s vlastním uživatelským rozhraním (pokud je potřeba maximální integrace, je možno použít vlastní ovládací prvky vašeho portálu a provést integraci přes ORIGAM WebAPI, např při integrace e-shopu, groupware nebo BI dashboardu)
 • Datová integrace (přes ORIGAM WebAPI je možné provést integraci buď přímou nebo např. přes Enterprise Service Bus).
 • Vlastní adaptéry na služby SOA (napsáním jednoduchého .NET modulu je možné přímo v aplikaci napsanou v ORIGAM používat cizí služby, jako jsou veřejné webové služby, PHP nebo Java služby nebo napojení na vaše stávající aplikace).
 • Vlastní ovládací prvky do standardního rozhraní (Pomocí Adobe Flash Builder je možné napsat vlastní ovládací prvky do standardního rozhraní).


iOS a ANDROID

V současné době připravujeme nativní aplikace pro mobilní platformy.