Oborová řešení


 


SIMPLICOR je systém, který lze nasadit do různých společností. Naším cílem je ovšem v každé takové společnosti vytvořit systém, který budou uživatelé vnímat jako co nejvíce přizpůsobený na míru. Jedině tak je možné zjednodušit a zautomatizovat pracovní procesy.

Proto se soustředíme nejen na vývoj hlavních funkcí, společných pro všechny typy firem (podpora prodeje, fakturace, logistika, vedení projektů), ale také na oborová rozšíření, specifická pro dané segmenty.

Dosud jsme realizovali následující rozšíření pro tyto specifické obory.
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Správa zakázek (projektů) umožňuje komplexní informace o stavu zakázek a možnost jak manažersky kontrolovat, tak vždy přesně informovat své zákazníky či spolupracovníky. Rychlé zadávání výkonů umožňuje připravit podklady pro fakturaci či okamžitě po ukončení zakázky vyhodnotit ziskovost a odměnit spolupracovníky. Při poskytování služeb je nutná včasná a snadná fakturace – tu přesně umožňuje SIMPLICOR. Uživatelé nemohou zapomenout vyfakturovat své zakázky.


STAVEBNICTVÍ A FONDY EU

Pomocí správy zakázek a uživatelsky nastaveného workflow je náš zákazník schopen rychle realizovat své projekty ve stavebnictví i v souvislosti s poskytováním dotací EU. Pomocí nastavených notifikací a automatického vytváření úkolů se pracovníci rychle orientují ve stovkách běžících projektů. Automatizace rozpočtů umožňuje okamžité a přesné informace o cash-flow zakázek.
POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

Plnou integrací vážního systému do standardních modulů skladů a logistiky jsme dosáhli automatizace procesů v potravinářském provozu. Zákazníci mohou objednávat v alternativních měrných jednotkách a proces logistiky je tomu zcela přizpůsoben. Výsledná fakturace obchodním řetězcům probíhá přes rozhraní EDI.


VYDAVATELSTVÍ ČASOPISŮ

SIMPLICOR poskytuje rozšíření pro vydavatele časopisů. Ať jde o hromadné obnovování předplatného, hromadná komunikace s předplatiteli pomocí preferovaného komunikačního kanálu (e-mail, pošta, telefon) nebo automatizovaná příprava expedičních soupisek pro externí poskytovatele logistických služeb. SIMPLICOR umožňuje napojit e-shop vydavatele s prodejem doplňkového sortimentu a úhradu zboží pomocí bonusových bodů získaných na základě nákupu jiných produktů, např. předplatného.