Technologie
SIMPLICOR CRM/ERP využívá technologie ORIGAM vyvinuté společností Advantage Solutions, s. r. o.

Technologie ORIGAM má za cíle:
 • Zvýšit produktivitu uživatelů
 • Zvýšit produktivitu vývojářů aplikací
 • Zajistit nezávislost na technologiích
 • Zajistit otevřenost jak pro zákazníky, tak pro dodavatele řešení
Hlavním cílem je tedy ochrana investic jak zákazníků, tak vývojářů, kteří vsadí na tuto platformu, tím, že již od počátku šetří čas a peníze a není náchylná ke změnám vnějšího obchodního prostředí díky své nezávislosti. V případě ukončení podpory určité technologie je snadné ji zaměnit za technologii jinou a dále pokračovat v podpoře produktu.


PRODUKTIVITA UŽIVATELŮ

Zajištění maximální produktivity uživatelů výsledné aplikace je bod, kterému je věnováno největší úsilí. Produktivita uživatelů je zajištěna následujícími prvky:
 • Jednotné uživatelské rozhraní
 • Ovládání klávesnicí
 • Přechod k relevantním informacím na 1 kliknutí
 • Ukládání uživatelských nastavení (šířky a pozice sloupců v tabulkách, uživatelské filtry)
 • Průvodci složitými funkcemi
 • Workflow
 • Zobrazení pouze relevantních menu a informací pomocí přístupových práv
 • Propojení s Microsoft Office (export jakýchkoli dat kdykoli do Excelu, výstupní sestavy ve formátu Word, Excel, PDF)


PRODUKTIVITA VÝVOJÁŘŮ

V dnešním světě, kdy je rychlost uvedení produktu na trh jednou z hlavních konkurenčních výhod je zajištění produktivity vývojářů aplikací velmi důležitá. Tato produktivita ovšem není zajištěna pomocí rádoby průvodců, kteří na první pohled vytvoří vše za programátora, ale nakonec jsou výsledky svými funkcemi velmi omezené.

Platforma ORIGAM poskytuje pro vývoj unikátní nástroj ORIGAM Architect. Jedná se o vlastní vývojový nástroj, poskytující kompletní rozhraní pro návrh a testování aplikací postavených na platformě ORIGAM. Toto vývojové prostředí umožňuje:
 • Vizuální návrh a vytvoření datového modelu bez nutnosti psát jazyk SQL
 • Vizuální návrh uživatelského rozhraní s využitím znalostí datového modelu
 • Vizuální návrh stavových workflow
 • Vizuální návrh transakčních workflow
 • Editor a debugger pro XSLT (jakožto hlavní nástroj pro práci s daty)
 • Použití nejrozšířenějšího vizuálního nástroje pro návrh reportů Crystal Reports


NEZÁVISLOST NA OPERAČNÍM SYSTÉMU

Opět díky architektuře MDA je možné, aby uživatel pracoval s aplikacemi v jakémkoli operačním systému. V současné době jsou k dispozici řešení pro následující platformy:
 • Windows Desktop (speciální optimalizovaná aplikace pro Windows)
 • Mac OS (Flash rozhraní nabízející 100% totožné ovládání s Windows Desktop aplikací)
 • Linux (Flash rozhraní nabízející 100% totožné ovládání s Windows Desktop aplikací)
ROZŠIŘITELNOST A API

Pokud je systém v dnešní době jakkoli uzavřený, znamená to okamžitý nebo pomalý úpadek takového systému. Platforma ORIGAM je od začátku vytvořena tak, aby byla rozšiřitelná na mnoha různých úrovních.
 • WebAPI umožňuje ovládat veškeré funkce pomocí rozhraní Web Services (SOAP). Tak je možné integrovat hardwarová zařízení (čtečky čárového kódu nebo RFID, váhy) nebo jiné aplikace (web-shop, účetní systémy)
 • Zabezpečení – systém je možné integrovat do různých systému autentizace (Windows, LDAP, vlastní) a autorizace.
 • Služby workflow – je možné programovat vlastní složité moduly v jazyce .NET nebo se napojit např. na webové služby či stávající aplikace. Tato propojení je možné poté ovládat ze standardních workflow ORIGAM a tak např. v rámci načítání formuláře načíst data z cizího systému.
 • Vlastní ovládací prvky – je možné naprogramovat vlastní ovládací prvky do formulářů a ty pak použít ve výsledných aplikacích. Pokud je jednotné uživatelské rozhraní příliš složité, je možné je pomocí vlastního ovládacího prvku zjednodušit. Prvky je možné programovat v jazyce .NET, resp. Adobe Flash pro webový přístup.
 • Výstupní sestavy – k vlastním i k existujícím modulům je možné definovat vlastní nebo upravovat existující výstupní sestavy


NEZÁVISLOST NA PROGRAMOVACÍM JAZYKU

Architektura ORIGAM je založena na modelu (MDA – Model Driven Architecture). To znamená, že aplikace postavené na této architektuře nejsou programovány pomocí programovacího jazyka, ale jsou modelovány. Tím je dána nezávislost na programovacím jazyku. V současné době je prostředí implementováno v prostředí Microsoft .NET, ale je možné jej kdykoli převést třeba do prostředí JAVA a nebude kvůli tomu nutné měnit jedinou část aplikace.


NEZÁVISLOST NA DATABÁZI

Díky architektuře MDA není stejně jako programátorský kód použito v aplikacích ani databázového jazyka jako je SQL. Dotazy definované v modelu jsou překládány do SQL jazyka až ve chvíli, kdy je dotaz vyžádán aplikací. Tímto je dosaženo 100% databázové nezávislosti. V současné době je možné použít následujících databázových strojů:
 • Microsoft SQL Server (Windows)
 • PostgreSQL (Windows, Linux)
 • Oracle (Windows, Linux, UNIX)